Защо живеем така?
Проблеми Последни проблеми
Десетки милиони левове са изхарчени за псевдо велоалеи в Столицата
Отговорните администрации опитват модерни решения за проблемите, вместо да ги решават днес
По време на прехода не беше приет закон за лустрацията
Сътрудници на бившата държавна сигурност заемат водеща роля в обществения и политическия живот у нас
Близките на психично болно са оставени да се справят сами с проблемите им
Пациентите, които отказват да изберат екип при болнично настаняване, не получават адекватно лечение
Съществуването на опция за избор на екип при болнично настаняване води до изнудване на пациенти
Много психично болни остават без адекватно лечение
По хуманни причини рядко се достига до хоспитализация на психично болни - трябва решение на съда
През последните 20 години липсва адекватна политика в сектора на здравеопазването
Превенцията на заболяванията не е акцент в България
Броят на суицидите в България тревожно нараства
Психичното здраве на българина през последните 20 години сериозно пострада
Живот ден за ден е ключовата парадигма от векове за ромското население
Съдебната система като самостоятелна власт е без контрол
Съдебна система е прогнила от корупция през последните 20 години
Последните 20 години парите осигуряват безнаказаност
Липсата на трилентово околовръстно в София води до задръствания
Несъразмерни са наказанията за дребни нарушения свързани с автомобили
Огромни корпорации не внасят нито стотинка в бюджета на страната
Причини
След като на права отсечка те тормози знак от 40 за скорост, даваш газ до ламарината за да наваксаш

Аватар на piamater от: piamater
на: 2011-08-22 23:26:38

След като на права отсечка те тормози знак от 40 за скорост, даваш газ до ламарината за да наваксаш
  • Currently 2.22 / 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Актуалност на проблема: 2.2/5 (198 гласа)
Последствия
Общо 2 причини
1049 прегледа Общо 2 последствия
2011-11-26 18:45:56 - Изпратен до КАТ - Столична дирекция Полиция, отдел Пътна полиция

Развитие на проблема

Аватар на ivopetrov79 от: ivopetrov79
на: 2011-09-24
2011-09-24


Максималната скорост на околовръстното шосе в София ще бъде вдигната от 80 на 90 км/ч.

Коментари (1)

#1
Аватар на tres1 от: tres1
на: 2011-11-20 07:13:03
Максимално разрешената скорост не е в състояние да реши проблема с пропускателната способност на пътищата у нас, както и допусксаният максимален идиотизъм от страна на участниците в движението, неговите организатори и контрольори. Докато организаторите (ако има такива) не се ограмотят (поне на средно европейско ниво)за това къде и как се организира пътнико, товаро или друг поток - идиотизма ще е факт. Докато контролните органи изглеждат и служат само и единствено за бустански плашила и спомоществувателни просешки касички - промяна неможе да се очаква. И докато участниците в движението не бъдат подготвяни за взаимопомощ и зачитане правата на всеки отделен участник в този процес управляван и функциониращ с еднакво валидни за всички правила, права и задължения - положителен ефект едва ли може да се очаква. 1. Би следвало да се огледат, поддържат и оправят всички спомагателни на основните артерии пътища. Да се прецени и насочи тяхната ориентация така, че да спомага, а не да пречи на основната артерия. 2. Да се сложи ред в правилата за движение, спиране и паркиране по и около основните пътни артерии. Цялостно проблема не е решаван никога. Правеха се опити със зелени вълни и др. Защо още не се синхронизира работата на светофарите в големите градове ? Как и защо още не е организиран цялостен контрол на движението по онези участъци на пътни отсечки наричани магистрали. Това не означава поставянето на контролни постове за следене на скоростта, а и ред други неща. 3. Ще бъде ли огледана, за оценка и реорганизация (там където се налага) хоризонталната и вертикална маркировка, както в населените места, така и извън тях. 4. До кога законовата база за санкции ще бъде примитивистична. Кой и как трябва да я преразгледа и осъвремени. 5. Ще успее ли някой да организира, обучи и създаде контролни органи за движение, на нивото на което са останалите такива в Европа. Ще могат ли освен да плашат, да служат за подпомагане и съдействие при необходимост? Въпроси и проблеми много - добре поне, че има говорилня.

Добави коментар


За да публикувате коментар натиснете бутон със червен цвят

добавяне на развитие