Защо живеем така?
Сигнали
Нагло паркиране
Редовно нагло паркира на тротоара
Паркиране в кв. Яворов
В България няма пазарна икономика - 7. Всички нови тролеи, трамвай и автобуси по София и Бургас всъщност не са помощ за България
Нарушение всеки ден
Проблеми
Десетки милиони левове са изхарчени за псевдо велоалеи в Столицата
Отговорните администрации опитват модерни решения за проблемите, вместо да ги решават днес
По време на прехода не беше приет закон за лустрацията
Сътрудници на бившата държавна сигурност заемат водеща роля в обществения и политическия живот у нас
Близките на психично болно са оставени да се справят сами с проблемите им
Решения
Наддаването за гара „Пионер” тръгва от 13 млн. лв.
Електронен фиш сменя паяка в София
Управляващите ще възкресяват кооперативното движение
Забавените реформи в образованието и науката ще бъдат сериозно форсирани под натиска на Брюксел
Евродепутати предлагат спиране на фондовете за България

За да изпратите Сигнал, Проблем или Решение е необходимо да се регистрирате и да влезете със своето потребителско име от меню Вход.

В модула Виртуално работно време можете да отнесете проблемите от другите три модула по електронен път до компетентните институции и заедно да настояваме те да бъдат решени. По този начин ние не само ще констатираме съществуването на даден проблем, но ще изискваме активна промяна.

Ако сте публикували публично решение, сигнал или сте установили причинно-следствени връзки, които според Вас заслужават да бъдат отнесени до компетентните институции, в модула Виртуално работно време Вие можете да направите това.

Изберете Публично решение, Сигнал или Причинно-следствена връзка, посочете отговорната институция и ги изпратете. Пишете ни на zashtotaka@piamater.org, ако предлагате в Списъка от институции и организации да бъде добавена нова, като укажете наименование, имейл и кратък текст с нейните компетенции.

Първо, потърсете Решение, Проблем или Сигнал в полето за търсене. След като изберете съответната публикация, ще откриете 2 падащи менюта под текста на публикацията - изберете Категория институции  и след това изберете конкретна институция. Натиснете бутона Изпрати. До няколко часа модераторът ще прегледа заявката така съответната публикация ще бъде изпратена до посочената институция.

Една публикация може да бъде изпратена до повече от една институции. Една публикация може да се изпрати само един път до всяка институция, освен ако не е публикувано Развитие, свързано с  нея.

Можете да изпращате публикации, които са въведени както от Вас, така и от други потребители. За целта е необходимо да се регистрирате и да влезете с Вашия акаунт. Институцията ще получи само данните за публикацията от името на Защо живеем така?, но не и за Вас. Полученият отговор ще бъде публикуван като Развитие.