Защо живеем така?

Защо живеем така? е проект на Фондация Пиа Матер, който цели да представи в една достъпна форма широката палитра от проблеми, които ни заобикалят.

Една част от тях са проблеми от средата в която живеем, които ни се натрапват в очите всеки ден.

Друга група проблеми се оформят от решенията, които избраните от нас институции взимат от наше име и в наша полза. Или пък често в нечия частна полза и в публична вреда - за наша сметка.

В модула Инспекторат за публични решения можете да коментирате и поставяте за оценка и обсъждане публични решения в модула.

В модула Защо живеем така? заедно ще търсим причинно-следствените връзки на проблемите, които ни заобикалят. Ако всеки от нас активно добавя причини и следствия, то много скоро ще достигнем до корените на проблемите. Нашето предположение е, че около 10 фундаментални проблема създават широката палитра от прогнили отношения и среда, в които живеем. Всяка причина и следствие ще могат също да се оценяват и коментират.

В модула Сигнали добавяйте сигнали със снимки и информация за тях, след това можете да ги популяризирате в социалните мрежи.

В модула Виртуално работно време можете да отнесете проблемите от другите три модула по електронен път до компетентните институции и заедно да настояваме те да бъдат решени. По този начин ние не само ще констатираме съществуването на даден проблем, но ще изискваме активна промяна.

Проектът се финансира от Фондация Пиа Матер и разчита на Вашите предложения за неговото развитие. Той обединява няколко наши идеи:

Инспекторат за публични решения - 08.03.2011

"Пътна полиция" - 06.03.2011 

Възстановяване на унищожена велоалея в гр. София при ТВ кула - 20.04.2011


FAQ


1. Не мога да навръзвам проблеми в модула Защо живеем така - след като натисна бутона Запази започва едно изчакване, което така и не приключва.


Отговор: Актуализирайте своя браузер: Google Chrome 14.0.835.186, Firefox 6.0.2, Internet Explorer 9 нямат такъв проблем.


2. Опитвам се да кача клип в Сигнали - дава ми проблем и ме пита за някаква снимка.


Отговор: Дори и да качвате клип е необходимо да добавите снимка в Сигнала. Най-лесно става като натиснете Print Screen (има такъв бутон на клавиатурата) и след това пейстнете снимката в Paint и сайвнете картинката като .JPEG.

3. Добавих Сигнал (или Решение или Проблем) - не излиза като активен на сайта. Но го виждам като натисна BACK на браузера, мога да го лайквам във фейсбук.


Отговор: Да, вашият Сигнал (или Решение или Проблем) трябва да бъде одобрен от модератор. Това се случва в рамките на няколко часа.


4. Каква е рзликата между Коментари и Развитие в трите модула?


Отговор: Чрез Коментар вие изразявате Вашата позиция за съотверния Сигнал/Решение/Проблем. Чрез Развитие Вие можете да допълните с информация съответния Сигнал/Решение/Проблем - борим се за позитивно развитие, но често нещата отиват от зле към по-зле.


5. Как се формира процентът одобрение в модула Инспекторат за публични решения?


Отговор: Когато се добави едно решение, то започва с оценка 0%. Ако някой гласувава "За", решението получава 100% одобрение. Ако някой след това гласува "Против" - оценката е вече 50%. И т.н. Защо започваме с 0%, а не с 100%, например? Според нас, всяко ново решение трябва да бъде добре мотивирано и е грижа на този, който го взима да убеди останалите за неговата полза.


6. Мога ли за гласувам "За" или "Против" за едно решение без да напиша мнението си за него?


Отговор: Да, можете. Целта ни е да съберем по-голям брой оценки - не всеки обаче е длъжен да има мнение по всяко едно решение.


7. Мога ли да публикувам текстове на latinica?


Отговор: Не, тези текстове ще бъдат премахвани от модератор.

8. Искам да сложа линк в текста на моята публикация - как да стане?

Отговор: Копирайте изречението по-долу. Заградете го плътно със символите в кавичките:

"<" отляво и "/a>" отдясно, първото многоточие заменете с желания линк, а второто с думите, които ще водят към него

a href="http://............." target="_blank">...........<


Общи условия за ползване на сайта:

1. Фондация Пиа Матер не носи отговорност за публикуваните от потребители или гости материали, коментари и мнения.

2. Публикуването на материали (решения, сигнали и проблеми) може да се извършва само след предварителна регистрация.

3. Публикуваните материали се визуализират само след преглед от модератор. Не се визуализират материали, които не са на автора, нецензурни материали и такива, които са забранени от българското законодателство.

4. Гости на сайта без регистрация могат да публикуват коментари и мнения, които не се преглеждат от модератор.

5. Фондация Пиа Матер си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия.

6. С натискането на бутона „Регистрирация” потребителят се съгласява и преотстъпва на фондация Пиа Матер изключителното право да използва многократно материалите, по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

7. Използването включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства, като част от линейна аудио-визуална медийна услуга или от аудио-визуална медийна услуга по заявка по смисъла на Директива 2007/65/ЕО На Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите - членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност; публично показване; преработка; превеждане, дублиране, субтитриране, внос и износ, както и да преотстъпва правата за използване на трети лица.

8. С натискането на бутона „Регистрация”, потребителят се съгласява и преотстъпва на фондация Пиа Матер правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.

9. Потребителят се съгласява, че за предоставените материалите и за отстъпването на авторските права за тях фондация Пиа Матер не му дължи възнаграждение.

10. С натискането на бутона „Регистрация”, потребителят отстъпва на Фондация Пиа Матер всички прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху материалите.

11. Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху тях могат да не бъдат обозначавани при използването им.

12. Потребителят се съгласява, че Фондация Пиа Матер не е задължена да визуализира на сайта www.zashtotaka.org или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща.

13. Потребителят се съгласява, че с натискането на бутона „Регистрация” дава съгласието си фондация Пиа Матер да събира информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите Общи условия.

14. С натискане на бутона „Регистрация”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и с ясното съзнание се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Новини
СИЛВИЯ НИКОЛОВА: НЗОК – кацата с мед, но и с дъно
Ако някой непредубеден, който не е ползвал медицинска помощ у нас, погледне разходите за здравеопазване в нашата страна, ще си направи извода, че в малка България се мисли най-вече за здравето на хората. Всяка година средствата за този сектор нараст
Борис Чеширков: Само Втората световна война е произвела повече бежанци
- Г-н Чеширков, ЕС се отказа от задължителните квоти за бежанците. Това добър вариант ли е и какво следва от тук насетне? - Нуждата от солидарност е ясна. Всеки ден виждаме толкова човешки трагедии, истории на хора, които бягат от война и чиито чове
Лавина от нови фирми на хора с увреждания през последните месеци за печелена на търгове
Родни тарикати са завъртели желязна схема за прилапване на лесни пари от обществени поръчки, като използват инвалиди за своеобразна примамка. Порочната практика се разиграва благодарение на действащите от октомври миналата година нови правила, при ко