Защо живеем така?

Пиа Матер (lat. pia mater - нежна майка) е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2010 г.

Екипът на фондацията работи по редица проекти, които целят подобряване или създаване на услуги в социалния и здравния сектор, както и оценка на публичните решения, корекции и създаване на приоритети като цяло при публичните разходи и управление.

На сайта на фондацията можете да получите информация за домашния патронаж Пиа Матер, оценката на равнопоставеността на половете на работното място, кампанията „Бъдеще време” и др.

Защо живеем така? е проект, който цели да се превърне в Инспекторат за публични решения – форум за прозрачност, коментари и променяне на решения, които не се базират на доказателства, освен такива за лично облагодетелстване.      

 

 

Новини
СИЛВИЯ НИКОЛОВА: НЗОК – кацата с мед, но и с дъно
Ако някой непредубеден, който не е ползвал медицинска помощ у нас, погледне разходите за здравеопазване в нашата страна, ще си направи извода, че в малка България се мисли най-вече за здравето на хората. Всяка година средствата за този сектор нараст
Борис Чеширков: Само Втората световна война е произвела повече бежанци
- Г-н Чеширков, ЕС се отказа от задължителните квоти за бежанците. Това добър вариант ли е и какво следва от тук насетне? - Нуждата от солидарност е ясна. Всеки ден виждаме толкова човешки трагедии, истории на хора, които бягат от война и чиито чове
Лавина от нови фирми на хора с увреждания през последните месеци за печелена на търгове
Родни тарикати са завъртели желязна схема за прилапване на лесни пари от обществени поръчки, като използват инвалиди за своеобразна примамка. Порочната практика се разиграва благодарение на действащите от октомври миналата година нови правила, при ко