Защо живеем така?
Последни конкурси
Изпълнителят трябва да разработи и внедри...
Извършване на междинна оценка...
Извършване на четири оценки...
...подобряване на качеството на живот и на средата за работа...
Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване ...
Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране...
Анализ на социално-икономическото състояние на община Кула
Община Козлодуй – към по-добро управление...
ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕИ И ИНОВАЦИИ
Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт...
Последни сигнали
Неадекватно паркиране Неадекватно паркиране
2017-08-21 17:08:27
Трайно превръщане на тревни площи и входни площадки в място за паркиране на возилата на отделни \"граждани\" Трайно превръщане на тревни площи и входни площадки в място за паркиране на возилата на отделни \"граждани\"
2016-12-15 20:05:56
Неправилно паркиране Неправилно паркиране
2016-08-11 15:01:44
Наностикери?! Наностикери?!
2015-12-16 19:39:08
Неправилно изпреварване Неправилно изпреварване
2015-09-03 10:36:13
Неправилно изпреварване Неправилно изпреварване
2015-09-03 10:14:50
Нагло паркиране Нагло паркиране
2015-03-25 12:06:06
Редовно нагло паркира на тротоара Редовно нагло паркира на тротоара
2015-03-08 11:28:20
Паркиране в кв. Яворов Паркиране в кв. Яворов
2014-12-15 15:53:59
В България няма пазарна икономика - 7. Всички нови тролеи, трамвай и автобуси по София и Бургас всъщност не са помощ за България В България няма пазарна икономика - 7. Всички нови тролеи, трамвай и автобуси по София и Бургас всъщност не са помощ за България
2014-12-01 22:34:29
Последни решения
Наддаването за гара „Пионер” тръгва от 13 млн. лв.
2014-09-04 09:02:50
100.0%
Електронен фиш сменя паяка в София
2014-09-04 09:01:34
100.0%
Управляващите ще възкресяват кооперативното движение
2014-05-15 10:53:05
100.0%
Забавените реформи в образованието и науката ще бъдат сериозно форсирани под натиска на Брюксел
2014-05-15 10:43:21
100.0%
Евродепутати предлагат спиране на фондовете за България
2014-04-02 16:35:20
100.0%
Здравната каса налага лимит на броя рецепти, които дадена аптека може да изпълни за ден
2014-03-30 08:35:56
0.0%
Общината ще премахне т.нар. такса „добър ден”
2014-03-14 17:31:10
0.0%
16-годишните да имат право да шофират в продължение на 2 г. до навършване на пълнолетие с временна книжка и с придружител
2014-03-14 17:28:16
0.0%
По €1250 субсидия за малките фермери
2014-03-11 15:51:14
0.0%
Повишават учителските заплати с 5% от юли
2014-03-11 15:50:28
0.0%
Краен срок: 2012-07-15 | Организатор: Агенция за хората с увреждания
Краен срок: 2012-07-09 | Организатор: Община Ботевград
Краен срок: 2011-03-17 | Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Краен срок: 2012-06-15 | Организатор: Община Силистра
Краен срок: 2012-06-27 | Организатор: Областна администрация област/ОА/ - Ловеч
Краен срок: 2012-07-07 | Организатор: Министерство на труда и социалната политика
Краен срок: 2012-06-15 | Организатор: Община Кула
Краен срок: 2012-04-23 | Организатор: Община Козлодуй
Краен срок: 2012-06-15 | Организатор: Фондация „Студентина”
Краен срок: 2012-03-27 | Организатор: Община Ракитово
Краен срок: 2012-05-18 | Организатор: Община Варна
Краен срок: 2012-04-05 | Организатор: Министерство на труда и социалната политика
Краен срок: 2012-04-15 | Организатор: Министерство на труда и социалната политика
Краен срок: 2012-05-10 | Организатор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Краен срок: 2011-10-03 | Организатор: Община Пловдив
Краен срок: 2012-05-05 | Организатор: Министерство на образованието, младежта и науката
Краен срок: 2012-05-25 | Организатор: Община Шумен
Краен срок: 2012-06-26 | Организатор: Агенция за социално подпомагане
Краен срок: 2011-08-26 | Организатор: Министерство на околната среда и водите
Краен срок: 2011-06-27 | Организатор: Министерство на земеделието и храните
Краен срок: 2012-04-30 | Организатор: Агенция по заетостта
Краен срок: 2012-03-16 | Организатор: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Краен срок: 2012-03-29 | Организатор: Министерство на образованието, младежта и науката
Краен срок: 2011-06-09 | Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Краен срок: 2012-04-19 | Организатор: Министерство на образованието, младежта и науката
Краен срок: 2012-04-19 | Организатор: Министерство на образованието, младежта и науката
Краен срок: 2012-03-19 | Организатор: Българска агенция за инвестиции
Краен срок: 2012-04-10 | Организатор: Община Кърджали
Краен срок: 2012-04-05 | Организатор: Община Куклен
Краен срок: 2012-04-04 | Организатор: Министерство на земеделието и храните